top of page
1920.jpg

That's our story

זה סיפור על אב טרי ואישה תומכת בגבו, שהחליט לעזוב עסק

משגשג וללכת בעקבות הלב שלו. 

זה סיפור על תשוקה להיסטוריה, ליופי, לארכיטקטורה, לעסקים,

לצדק ולבני אדם  וכשכל אלה התחברו נולדה גם VINEYARD מתוך צורך עז

לשנות את הקיים,להשביח ולתת ערך אמיתי.

זה סיפור על למידה עקבית, התמודדות עם אתגרים, פתירת בעיות,

יצירתיות, תעוזה, סבלנות, עשייה, עמידה בהתחייבויות ואמונה שלמה

בדרך שלפניו וביכולת לעשות את שלא נעשה.

"והדרך עודנה נפקחת לאורך"

c2bfa7c2-c25b-4baf-ad6b-101fb8a8d383.jpg
bottom of page