top of page
b629a6d2-c7de-4dee-ac01-83c25b0e6f2c_edited.jpg

Why vineyard?

הכרם הוא מקום של יצירה, מקום שבו האינדיבידואל יכול להגיע להישגים מדהימים רק בעזרת מתן דגש על אהבה, תשוקה למקצוע, יצירתיות, תעוזה, תשומת לב והקפדה על הפרטים הקטנים, שתמיד עושים את כל ההבדל.

מה זה אומר?

זה אומר שאנחנו מאוהבים בדרך, החל משלב האיתור, הרכישה, התכנון, ההתמודדות מול הרשויות, היצירה, הביצוע, המכירה והמשא ומתן - כל אלו גורמים לנו להתרגש ולהגשים את הייעוד שלשמו נוצרנו.

זה אומר שאנחנו אוהבים בעיות, ועוד יותר אוהבים לפתור אותן, זה אומר שאנחנו אוהבי הבריות, ופועלים מתוך שליחות ומתוך הזכות שנפלה בחלקנו
לתת ערך אמיתי ללא אותיות קטנות.

זה אומר שאנחנו בדיוק האנשים שתמיד תרצו בפינה שלכם, אלו שיציגו
לכם את הדברים בדיוק כפי שהם וללא רעשי רקע.

זה אומר שאנחנו בדיוק האנשים שתמיד תרצו בפינה שלכם, אלו שיאמרו
לכם את האמת, גם אם היא לא נשמעת טוב.

אלו שיציגו לכם את כל האפשרויות, ובעיקר, את אלו שלא לקחתם בחשבון,
אלו שיילחמו עבורכם על העיקר ולא יזינו את התפל, אלו שינצחו ביד אומן על כל החלטה שתקבלו תוך מתן דגש על עמידה בהתחייבויות, על אסתטיקה, אלגנטיות, יצירתיות, תעוזה וחיבור לאנשי מקצוע שמגדירים את עצמם קודם כל כאמנים ואיתם ניתן להגיע לתוצאות השבחה שהשוק לא חל עליהן.

וכשהכל מתחבר...

a51e0fd5-e043-4ad9-a937-edb20abf259e.jpg
bottom of page