מאמרים

תרבות- לא מילה גסה

תרבות- לא מילה גסה

בעולם מידע וידע, תרבות היא ממש לא מילה גסה ובמיוחד כי ביכולתה לגלות לנו סודות עתיקים, מחשבות וידע רב, התרבות כיום נגלית לנו לא רק מספרי קריאה ושלא כמו בעבר בו תרבות נתפסה כאמצעי המועבר לקהל באמצעות הצגה או שירה וכדומה, תרבות היא כלל מה שעם מסוים עושה ונוהג, היא כוללת מוזיקה, ספרות, שירה, הצגות, סרטים וכדומה בדיוק כשם שהיא כוללת מנהגים, אירועים, חגים וגם טלוויזיה ורדיו כסממנים של התקופה שלנו, כיום קל יותר מתמיד לספוג תרבות ומידע שכן ישנם אמצעים רבים לכך וגם אם לעיתים הם נתפסים כירודי תרבות כדוגמת תכניות מסוימות בטלוויזיה- אנו יכולים לבחור במה לצפות ובמה לא..

תרבות- לשם מה? הדרך העיקרית שלנו לשמר את עצמנו ואת ההמשכיות שלנו, היא דרך התרבות, התרבות העוברת מדור לדור היא המקשרת בין כל החלקים ובמיוחד תהיה דוגמא טובה לכך העם שלנו, העם אשר הוגלה ממקומות כה רבים ולמקומות כה רבים- הקשר שנשמר בין כולם היה בעיקרו קשר תרבותי, גם אם הוא נתפס בעיננו כקשר

המשך מאמר